Treceți la conținutul principal

SERVICII CONTABILITATE


Experienta echipei noastre, in sprijinul firmei dumneavoastra pentru servicii complete in domeniul financiar/fiscal:

 • Consultanţă în constituirea unei societăţi, selecţionarea tipului optim de formă de societate şi mod de impozitare, în funcţie de specificul activităţii pe care urmează să o desfăşuraţi;
 • Orice alte servicii legate de înfiinţarea de societăţi şi în raport cu Oficiul Registrului Comerţului;
 • Servicii de contabilitate complete;
 • Prelucrarea documentelor şi elaborarea balanţei contabile lunare;
 • Întocmirea situaţiilor financiare anuale, note explicative etc.; 
 • Întocmirea şi depunerea on-line a declaraţiilor şi deconturilor fiscale lunare, trimestriale şi anuale; 
 • Refacerea contabilităţii şi depunerea raportărilor restante;
 • Salarizare şi administrare personal;
 • Audit. Audit statutar. Verificare şi certificare situaţii financiare. Atribuţii de cenzor în societăţile comerciale;
 • Expertiza contabila judiciară şi extrajudiciară;
 • Analiza fluxurilor financiare şi a situaţiei cash-flow-ului;
 • Consultanţă fiscală. Optimizarea impozitelor de plată şi soluţii pentru minimizarea acestora, în conformitate cu legile în vigoare;
 • Evaluarea economico-financiară a întreprinderii;
 • Reprezentare fiscală;
 • Asistenţă pe durata controalelor fiscale;
 • Fuziuni şi divizări de întreprinderi;
 • Dizolvare / lichidare / radiere firmă;
 • Studii de fezabilitate pentru investiţii și întocmirea planului de afaceri; 
 • Elaborarea rapoartelor financiare necesare pentru obținerea de credite. 
                  Postări populare de pe acest blog

                  Salariul de bază minim brut, în 2018

                  În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de  1 ianuarie  2018 ,  salariul  de bază  minim  brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la  1.900 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul  2018 , reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu  160  lei, de la  1.783  în prezent ( 718  contribuţii sociale şi impozit +  1.065  salariul net), la  1.943  în 2018 ( 781  contribuţii sociale şi impozit +  1.162  salariul net).

                  CAS pentru indemnizatiile de sanatate

                  Odată cu trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu modificarea procentelor aferente, societățile care au avut salariaţi în concediu medical în luna ianuarie 2018, au sesizat că suma de plată reprezentând contribuţiile sociale era  mai mare sau mult mai mare  decât până la finele anului 2017, iar restul de plată mai mic. Această problemă s-a legiferat  temporar, până la jumătatea anului 2018 . Prin acelaşi act normativ se legiferează şi depunerea declaraţiei rectificative, până la data de 31 martie 2018, deoarece acesta a fost publicat abia în data de 22 februarie 2018. Este vorba despre  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 , privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial nr.190 din 1 martie 2018). Aceasta prevede că începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespu

                  Contribuţii sociale 2018

                  Actualizare  - 23 martie 2018: Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/ 2018 , publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie  2018 , această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor  sociale  datorate de aceștia. Cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01. 2018 , este că  încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele  realizate în anul precedent. Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune : a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii. b) Stabilirea impozitului de către c