Treceți la conținutul principal

SERVICII COMPLEMENTARE - PARTENERI
Partenerii noştri vă stau la dispoziţie cu deplină diligenţă, oferindu-vă o paletă largă de servicii necesare oricărei afaceri:

 • Traduceri autorizate din limbile maghiară, engleză şi franceză
 • Sugestii denumire comercială / slogan ("branding");
 • Redactarea actelor constitutive și a altor documente legale, care sunt necesare pentru înființarea societății. Comunicarea cu instituțiile şi autoritățile competente;
 • Depunerea dosarului pentru înregistrarea societății în Registrul Comerțului;
 • Înregistrare nume de domeniu pe Internet, creare şi găzduire site web, servicii email;
 • Consultanţă, recomandare, implementare, întreținere soluții soft gestiune-contabilitate; 
 • Proiectare, intretinere sisteme informatice/retele; 
 • Consultanţă în vederea cumpărării unei societăți gata înființate;
 • Modificări ale actului constitutiv pentru societăți gata înființate:
- schimbare denumire,
- schimbare sediu social,
- modificare capital social,
- modificare asociaţi,
- modificare administratori,
- modificare obiect de activitate,
- declarare/radiere puncte de lucru;
 • Verificare denumire OSIM (cercetare documentară - mărci înregistrate);
 • Sigla - crearea unei sigle sugestive pentru afacere/produs, în urma propunerii mai multor variante şi a prelucrarii variantei alese conform preferintelor Clientului;
 • Înregistrarea mărcii de firmă;
 • Design pentru: cărţi de vizită, coli cu antet, mape, pliante, fluturaşi, calendare, bannere, litere volumetrice, decorare maşini;
 • Monitorizarea mărcilor înregistrate - verificarea permanentă a înregistrărilor similare (după înregistrarea mărcii), efectuate de potenţiali concurenţi);
 • Consiliere pentru protecţia proprietăţii intelectuale;
 • Reprezentare în situații de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală (notificări către terţi etc.);
 • Asistare activă în cursul transferului de drepturi prin cesiuni, licenţe, acorduri de nedivulgare;
 • Evaluări pentru mărci, design, brevete de invenţii și alte drepturi de proprietate intelectuală.

Postări populare de pe acest blog

Salariul de bază minim brut, în 2018

În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de  1 ianuarie  2018 ,  salariul  de bază  minim  brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la  1.900 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul  2018 , reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu  160  lei, de la  1.783  în prezent ( 718  contribuţii sociale şi impozit +  1.065  salariul net), la  1.943  în 2018 ( 781  contribuţii sociale şi impozit +  1.162  salariul net).

CAS pentru indemnizatiile de sanatate

Odată cu trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu modificarea procentelor aferente, societățile care au avut salariaţi în concediu medical în luna ianuarie 2018, au sesizat că suma de plată reprezentând contribuţiile sociale era  mai mare sau mult mai mare  decât până la finele anului 2017, iar restul de plată mai mic. Această problemă s-a legiferat  temporar, până la jumătatea anului 2018 . Prin acelaşi act normativ se legiferează şi depunerea declaraţiei rectificative, până la data de 31 martie 2018, deoarece acesta a fost publicat abia în data de 22 februarie 2018. Este vorba despre  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 , privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial nr.190 din 1 martie 2018). Aceasta prevede că începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespu

Contribuţii sociale 2018

Actualizare  - 23 martie 2018: Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/ 2018 , publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie  2018 , această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor  sociale  datorate de aceștia. Cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01. 2018 , este că  încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele  realizate în anul precedent. Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune : a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii. b) Stabilirea impozitului de către c