Treceți la conținutul principal

Somaj tehnic dupa 1 iunie 2020, alte masuri de sprijin si redeschidere terase

În MO nr. 459 din 29.05.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevederile principale fiind:

Prelunguirea “șomajului tehnic”:
·        Noul format al Articolului 1 din OUG 70/2020, care prelungește acordarea indemnizațiilor prevăzute în OUG 30/2020 este “Acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se prelungește și după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.”
·        Practic se prelungește și după data de 31 mai 2020, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții prin Legea 55/2020, până la ridicarea acestor restricții.

Decontarea a 41,5% din salariul de bază brut:
·        Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de șomajul tehnic, suportat din bugetul asigurărilor pentru șomaj (OUG 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea 59/2050), precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în baza aceluiași articol din Codul Muncii (somajul tehnic) și nu au beneficiat de prevederile OUG 30/2020, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut. Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat.
·        Angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri. Sunt exceptate situațiile în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.
·        Prevederile de mai sus se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de OUG 30/2020, fie a fost suportat de angajator cf. art. 53 din Codul Muncii.
·        Atenție. În vederea decontării sumelor angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice (vom vedea ce înseamnă asta), la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului. Evident modeluele vor fi aprobate prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a OUG 92/2020.
·        Atenție. Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative ȘI DE PLATĂ aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Nu veți putea solicita sumele până când nu achitați contribuțiile și impozitul aferent acelor salarii. Plata sumelor se face prin virament în conturile angajatorului, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene a îndeplinirii condițiilor.
·        Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Codul Muncii.
·        Nu beneficiază de aceste sume angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.(2) și nici instituțiile și autoritățile publice. Aceste sume NU se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă.

Sprijin pentru reîncadrarea șomerilor în muncă:
·        Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, sau a stării de alertăînregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
·        Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
·        În ambele cazuri angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni pentru care se acordă cei 50%. Sumele se acordă pentru plata salariului proporțional cu timpul efectiv lucrat de salariat și nu se cumulează, pentru același angajat, cu subvențiile care se acordă angajatorilor care au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, respectiv a municipiului București alte contracte sau convenții. Prevederile se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere.
·        Angajatorii care încetează contractele individuale de muncă ale salariaților anterior termenelor prevăzute sunt obligați să restituie, în totalitate, agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menționat, plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) și e) și art. 65 din Codul Muncii.
·        Sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, la cererea angajatorilor, depusă, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului București, în raza cărora aceștia își au sediul social. La fel, procedura de acordare a sumelor se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență.
·        Nu beneficiază de aceste sume angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.(2) și nici instituțiile și autoritățile publice.

Pentru cei dintre dvs care redeschideți terasele, conform Hot. nr. 434 din 28 mai 2020, care prevede că, începând cu data de 1 iunie 2020 “Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor”, Ordinul îl regăsiți aici:
iar Norma aici:


Acestea au fost publicate azi 30.05.2020 în MO nr.  461.

Postări populare de pe acest blog

Salariul de bază minim brut, în 2018

În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de  1 ianuarie  2018 ,  salariul  de bază  minim  brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la  1.900 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul  2018 , reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu  160  lei, de la  1.783  în prezent ( 718  contribuţii sociale şi impozit +  1.065  salariul net), la  1.943  în 2018 ( 781  contribuţii sociale şi impozit +  1.162  salariul net).

CAS pentru indemnizatiile de sanatate

Odată cu trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu modificarea procentelor aferente, societățile care au avut salariaţi în concediu medical în luna ianuarie 2018, au sesizat că suma de plată reprezentând contribuţiile sociale era  mai mare sau mult mai mare  decât până la finele anului 2017, iar restul de plată mai mic. Această problemă s-a legiferat  temporar, până la jumătatea anului 2018 . Prin acelaşi act normativ se legiferează şi depunerea declaraţiei rectificative, până la data de 31 martie 2018, deoarece acesta a fost publicat abia în data de 22 februarie 2018. Este vorba despre  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 , privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial nr.190 din 1 martie 2018). Aceasta prevede că începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespu

Contribuţii sociale 2018

Actualizare  - 23 martie 2018: Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/ 2018 , publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie  2018 , această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor  sociale  datorate de aceștia. Cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01. 2018 , este că  încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele  realizate în anul precedent. Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune : a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii. b) Stabilirea impozitului de către c