Treceți la conținutul principal

Completare: facilităţi fiscale în domeniul construcţiilor


În Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor.

Au fost clarificate măsurile fiscale de sprijin a sectorului construcțiilor și modul în care se determină cifra de afaceri pentru societățile care beneficiază de sprijin.

Au fost introduse 3 noi domenii de producere a materialelor de construcții care pot beneficia de facilitățile fiscale: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea varului și ipsosului; 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

A fost detaliată și modificată modalitatea de calcul a cifrei de afaceri luată ca referință la aplicarea facilităților fiscale. Astfel, pentru societățile comerciale nou-înființate, respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societățile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activitățile menționate la lit.a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitățile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru societățile comerciale existente la aceeași dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăților comerciale nou-înființate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă și acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit.a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată.

Veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76, alin.(1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art.76, alin.(1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale.

Later edit:
Din păcate, de la apariția ordonanței de mai sus (OUG 43/2019) și până în data de 26 august, adică la peste o lună de la data intrării ei în vigoare, 26 august fiind data scadentă a declaraţiei 112 aferantă lunii iulie 2019, nu a fost modificat Ordinul cu privire la modelul şi conţinutul declaraţiei 112, în concluzie firmele de construcţii nu pot beneficia de măsurile prevăzute de Ordonanţă, cu toate că aceasta este în vigoare, urmând ca la o data ulterioară, nici această dată nefiind comunicată clar, să redepună declaraţia 112 aferentă lunii iulie 2019 şi să beneficieze de acele facilităţi.

Postări populare de pe acest blog

Salariul de bază minim brut, în 2018

În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază  minim  brut pe țară garantat în plată. Începând cu data de  1 ianuarie  2018 ,  salariul  de bază  minim  brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la  1.900 lei lunar , pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul  2018 , reprezentând 11,40 lei/oră. Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu  160  lei, de la  1.783  în prezent ( 718  contribuţii sociale şi impozit +  1.065  salariul net), la  1.943  în 2018 ( 781  contribuţii sociale şi impozit +  1.162  salariul net).

CAS pentru indemnizatiile de sanatate

Odată cu trecerea contribuțiilor în sarcina angajatului, cu modificarea procentelor aferente, societățile care au avut salariaţi în concediu medical în luna ianuarie 2018, au sesizat că suma de plată reprezentând contribuţiile sociale era  mai mare sau mult mai mare  decât până la finele anului 2017, iar restul de plată mai mic. Această problemă s-a legiferat  temporar, până la jumătatea anului 2018 . Prin acelaşi act normativ se legiferează şi depunerea declaraţiei rectificative, până la data de 31 martie 2018, deoarece acesta a fost publicat abia în data de 22 februarie 2018. Este vorba despre  Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8 din 22 februarie 2018 , privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (Monitorul Oficial nr.190 din 1 martie 2018). Aceasta prevede că începând cu obligaţiile declarative ale lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea prevederilor Codului fiscal rezultă un cuantum al CAS mai mare decât 10,5% aplicat la 35% din 3131 lei, corespu

Contribuţii sociale 2018

Actualizare  - 23 martie 2018: Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/ 2018 , publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie  2018 , această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor  sociale  datorate de aceștia. Cu privire la contribuţiile  sociale  plătibile începând cu anul  2018 , principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01. 2018 , este că  încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele  realizate în anul precedent. Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune : a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii. b) Stabilirea impozitului de către c