Treceți la conținutul principal

Postări

Somaj tehnic dupa 1 iunie 2020, alte masuri de sprijin si redeschidere terase

În MO nr. 459 din 29.05.2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor  măsuri active de sprijin  destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevederile principale fiind: Prelunguirea “ șomajului tehnic ”: ·          Noul format al Articolului 1 din OUG 70/2020, care prelungește acordarea indemnizațiilor prevăzute în OUG 30/2020 este “Acordarea indemnizațiilor prevăzute la  art. XI  și  art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020  pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin  Legea nr. 59/2020 , cu completările ulterioare, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricț
Postări recente

Salariul minim se modifica, incepand cu 1 ianuarie 2020

În Monitorul oficial al României nr. 1010, din data de 16.12.2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 935/2019 din 13 decembrie 2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2020 , salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri,  la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră .  Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2020,  pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare , salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.230 lei  la 2.350 lei

Completare: facilităţi fiscale în domeniul construcţiilor

În Monitorul Oficial nr. 507 din 21 iunie 2019, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.43 din 12 iunie 2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor. Au fost clarificate măsurile fiscale de sprijin a sectorului construcțiilor și modul în care se determină cifra de afaceri pentru societățile care beneficiază de sprijin. Au fost introduse 3 noi domenii de producere a materialelor de construcții care pot beneficia de facilitățile fiscale: 2351 - Fabricarea cimentului; 2352 - Fabricarea varului și ipsosului; 2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. A fost detaliată și modificată modalitatea de calcul a cifrei de afaceri luată ca referință la aplicarea facilităților fiscale. Astfel, pentru societățile comerciale nou-înființate , respectiv înregistrate la registrul comerțului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului , in