Treceți la conținutul principal

Noutati legislative dec.2018 - aplicabile in 2019


Principalele modificări în materie de legislaţie fiscală şi legislaţia muncii, pe care va trebui să le aplicăm în 2019:

  • Hotărârea Guvernului României nr. 937/2018 din 7 decembrie 2018, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră. Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră.

  • Actul normativ care aduce cele mai multe modificări în acest an, cel care în forma de proiect conţinea celebra expresie “taxa pe lăcomie”, este Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/28.12.2018, emisă de Guvernului României şi publicată în M.Of.1116 din 29.12.2018. Prin acest act au fost modificate următoarele acte normative:
  • Codul Fiscal:
 
Impozit pe venit. Contribuţii sociale.
Celebrul Art. 60, cel cu scutirile, cele mai cunoscute până acum fiind cele din domeniul informatic (creatori de programe) se completează cu facilităţi acordate salariaţilor din domeniul construcţiilor, astfel:
Pentru salariații angajatorilor care:
1. desfășoară activitatea în sectorul construcțiilor – activitățile cu cod CAEN în secțiunea “F – Construcții” – adică acele coduri CAEN care încep cu 41, 42 sau 43,
sau
2. desfășoară activitatea în domeniile de producere a materialelor de construcții, definite de următoarele coduri CAEN:
2312- Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
2331- Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramic
2332- Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții din argila arsă
2361- Fabricarea produselor din beton pentru construcții
2362- Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
2363- Fabricarea betonului
2364- Fabricarea mortarului
2369- Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2370- Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
2223- Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
1623- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții
2512- Fabricarea de uși și ferestre din metal
2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
0811- Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812- Extracția pietrișului și nisipului
711- Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică
sau
3. desfășoară mai multe activități, dar 80% din cifra de afaceri este obținută din activitățile de la punctele 1 și 2 de mai sus.
se va acorda scutire pentru impozitul pe venituri din salarii (pentru venituri brute din salarii și asimilate salariilor care sunt cuprinse între 3.000 lei minim și 30.000 lei maxim – vom vedea că şi Codul Muncii se modifică în acest sens, fiind impus un minim brut pe ţară la nivelul de 3.000 lei).
Scutirea este limitată în timp – din 2019 până în 2028.
Scutirea nu depinde de norma de muncă sau de timpul lucrat. Contractele de muncă pot fi pe perioadă determinată sau nedeterminată.
În ceea ce priveşte contribuţiile sociale, cota CAS (pensii) pentru cei la care se aplică scutirea de impozit pe venituri din salarii, pentru că au activitate în domeniul construcțiilor sau producției de materiale de construcții, se va reduce cu 3,75% așadar la cei la care se aplică scutire de impozit se va aplica un CAS de 21,25%. De asemenea aceștia nu vor achita CASS (sănătate) și vor fi asigurați fără plata contribuției.
Contribuția asiguratorie pentru muncă – pentru cei din domeniul construcțiilor care utilizează salariați și care se încadrează în condițiile pentru care se acordă scutiri, se va reduce de la 2,25% la 0.3375% (15% din 2,25%).
La fel, şi aceste reduceri sunt limitate pentru perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028, inclusiv.
 
TVA
Se prelungește până la 30 iunie 2022 taxarea inversă pentru livrare de cereale și plante tehnice, transfer de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, livrare de energie electrică către o altă persoană impozabilă revânzătoare, transfer de certificate verzi, livrări de componente pentru PC și similare sau de console.
Restul operațiunilor pentru care se aplică taxarea inversă rămân pe mai departe în codul fiscal și nu sunt limitate ca timp.
 
Impozitul pe venitul agricol
Sunt excluse de la impozitare acele suprafețe de teren cultivate cu soiuri de plante pentru producția de furaje necesare furajării animalelor deținute de contribuabilii, respectivi pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit.
Scutirea se aplică prin ordin al Ministerului Agriculturii, vizat de către Ministerul Finanțelor.
 
Declarația unică
Nu se va depune până la 15 martie 2019, cu venitul realizat în 2018 de către contribuabilii prevăzuți la art.122 alin.4 din codul fiscal. S-a modificat textul art.122 aducându-se precizări despre cei impuși la normă de venit sau care obțin venituri din arendă cu impozit final, sau obțin venituri în Lei din cedarea folosinței bunurilor.
 
  • Legea zilierilor

Legea 52/2011 – legea zilierilor, a fost modificată astfel:
perioada în care o persoană poate lucra ca zilier, într-un an, indiferent la câți beneficiari, a crescut de la 90 de zile la 120 de zile pentru alte activități decât cele de creștere a animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităților acreditate, precum și în domeniul viticol unde durata de utilizare a zilierilor s-a menținut la 180 de zile.
dacă un zilier este folosit fără întrerupere pentru mai mult de 25 de zile calendaristice, atunci beneficiarul muncii lui este obligat să-l angajeze cu contract de muncă pe perioadă determinată.
din 23 de domenii de activitate în care se puteau utiliza zilieri, au rămas doar 3:
-agricultură, vânătoare și servicii anexe – diviziunea 01
-silvicultură, cu excepția exploatări forestiere – diviziunea 02
-pescuit și acvacultură – diviziunea 03

  • Codul Muncii

Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
Aceste prevederi se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018, cele enumerate mai sus, la modificările aduse Codului Fiscal.


Postări populare de pe acest blog

Salariul de bază minim brut, în 2018

În Monitorul Oficial nr. 950 din 29.11.2017, a fost publicată Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 – pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, în anul 2018, reprezentând 11,40 lei/oră.
Astfel, pentru salariul minim pe economie, costul total al angajatorului creşte cu 160 lei, de la 1.783 în prezent (718 contribuţii sociale şi impozit + 1.065 salariul net), la 1.943 în 2018 (781 contribuţii sociale şi impozit + 1.162 salariul net).

2018: Plata defalcată a TVA

Despre plata defalcată a TVA am tot scris, nu e tocmai o noutate a acestui an. Este o ordonanță mai veche a cărei Lege de aprobare am tot aşteptat-o şi a fost publicată abia la finele anului. Dacă sunteți plătitori de TVA vă rog să citiți cu mare atenție cele de mai jos.
Ce înseamnă TVA split (plata defalcată a TVA)? Foarte pe scurt înseamnă asta: cine va fi obligat sau va opta să aplice acest sistem, va trebui ca pe lângă contul curent de la bancă să mai aibă un cont special doar pentru TVA cont în care va ajunge orice TVA de la încasările pe care le face și din care va putea achita doar TVA către stat ori TVA-ul din facturile emise de furnizorii săi
Cine aplică acest sistem?
Opțional poate să-l aplice orice plătitor de TVA. Obligatoriu -  va fi obligat să aplice acest sistem: 1. plătitorul de TVA (firmă, PFA, II, indiferent de forma juridică) care la 31 decembrie 2017 are restanțe de TVA mai mari de 5.000 lei (10.000 lei dacă e contribuabil mijlociu) și nu achită integral suma TVA datorată…

Contribuţii sociale 2018

Actualizare  - 23 martie 2018:

Modificările Codului Fiscal, cu privire la contribuţiile sociale plătibile începând cu anul 2018, despre care vi-am scris anterior (mai jos), care au generat nenumărate discuții, au fost oarecum clarificate prin OUG18/2018, publicată în în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018, această ordonanță modifică în mod consistent Codul Fiscal, pe zona impozitului pe venitul persoanelor fizice și a contribuțiilor sociale datorate de aceștia.
Cu privire la contribuţiile sociale plătibile începând cu anul 2018, principala modificare față de cele scrise de mine în  16.01.2018, este că încadrarea în plafonul începînd de la care acestea se datorează se va face în funcție de veniturile estimate a se realiza în anul curent și nu de cele realizate în anul precedent.
Noul sistem fiscal pentru persoanele fizice presupune:
a) Simplificarea obligaţiilor declarative, prin depunerea unei singure declaraţii.
b) Stabilirea impozitului de către contribuabil, prin autoimpunere.
c…